Business Intelligence

För att få din verksamhet att växa måste du ha en övergripande blick över alla delar av ditt företag.

Och även att ansvariga i olika avdelningar ska kunna se och analysera vad som sker i respektive avdelning.

i-Centrum besitter expertis i affärsutveckling och analys av data.

Och med kvalificerade verktyg kan vi hjälpa er att läsa av datat i ert CRM och ta fram rätt rapport för rätt person.

Oavsett om det är ekonomichefen som vill se var ni har råd att ha Julfesten i år eller om det är ledningen som vill ha rapporter om KPI:er från den marknadsansvariga eller om det är säljchefen som vill se hur säljare ligger till med sin budget kan vi tillsammans med er ta fram vad som är viktigt för er och för er företagstillväxt.

Visualisering av data:

Att kunna visualisera data gör att det blir mycket enklare läsa av och förstå verksamheten. Men hur tar man fram de rätta bilderna, speciellt när man behöver jämföra olika mål och resultat samtidigt som det blir komplexa beräkningar mellan olika rapporter.

I samarbete med vår norska dataanalyspartner Business Analyze kan vi leverera olika och instrumentpaneler med anpassade grafer för varje avdelning och användare hos er.

Business intelligence konsultation

Nyckelprodukter:

Automatiserad rapportering

Förutom att visualisera ert data, hjälper vi er att utföra och automatiskt ta fram vecko-, månatliga eller ad-hoc säljrapporter.

Säljanalys och prognos

Analyspaneler som underlättar läsning av data och visning av eventuella utmaningar eller möjligheter.

Uppföljning av mål och KPIer

Vi tar fram huvudfaktorer, KPIer och siffror i läsbar format för att ni ska kunna få bästa användning av ert data i planering, beslutsfattande och utförande.

Träning och motivering

Eftersom våra instrumentpaneler visar data från alla nivåer kan ansvariga enklare vara med och stödja sin personal, förstå dem bättre och bidra med rätt saker till rätt personer för att kunna uppmana till utveckling och förbättring.

Ladda hem E-boken!

6 Brilliant Sales Leader Dashboards

Och upptäck hur du kan enklare strukturera ditt säljarbete, hitta rätt riktning för ditt team och nå mål!

Klicka här för mer info