Först och främst, Business Intelligence används som en övergripande term för olika processer, datakällor, aktiviteter bland personal och kunder, med flera. Där allt läses av och sammanfattas till läsbar information som ska hjälpa beslutsfattare att agera på rätt sak vid rätt tillfälle.

Öka försäljningar med Business Intelligence (BI)

När det kommer till sälj har coaching för säljpersonal stora påverkan på prestation.

Använda data och BI för att stötta och hjälpa dina säljare med precis det de behöver hjälp och coaching med.

Du får effektivare individuell coaching.

1 – Sätta upp individuella säljmål.

Ta fram och mät historiken på specifika och individuella sälj och aktiviteter och identifiera vad nästa mål blir.

2 – Faktabaserad utveckling.

Använd data för att hitta rätt utvecklingspunkter för varje säljare och ge vägledning och konstruktiv kritik baserad på sälj KPI:er, lägesrapporter och riktmärken.

3 – Öka motivationen.

Med rätt verktyg får du enkelt fram resultat och framsteg för dina säljare på både grupp och individuell nivå visuellt på så kallade scoreboards och ibland även i mobilen. Det blir enkelt att skapa säljtävlingar och öka engagemanget inom säljteamet. Det blir även enklare för dig att följa upp var och en i real-tid och kunna

komma med input, vägledning och uppmuntran vid rätt tillfälle.

4 – Förenkla hantering av egna mål och framsteg.

Hjälp varje säljare att hålla koll på sina egna framsteg och låt dem kunna ansvara för sin egen utveckling och resultat genom att ha relevant sälj och

aktivitetsinformation visuell och läsbar på olika instrumentpaneler som de kan agera på.

i-Centrum AB arbetar med och stöttar flera organisationer med att läsa av och hantera affärsdata för att kunna öka sina resultat.
Läs mer om hur vi kan hjälpa er med Business Intelligence.