En stor del av i-Centrums verksamhet är byggd sig runt SuperOffice CRM och dess användare.

Detta innebär att vi gör och har gjort många lösningar som i syfte med att underlätta det vardagliga arbetet för företag som använder SuperOffice.

I detta inlägg berättar vi om hur en av våra kunder använder lösningen iForm tillsammans med SuperOffice CRM för att sammanställa sin exponering jämfört med konkurrenternas exponering hos återförsäljarna.

Utmaningen:
Kunden är ett mycket känt varumärke primärt i Sverige och Norge inom Kök och Bad. Vid upphandlingen om CRM ställde kunden krav på en avancerad migrering av data till SuperOffice, samt även krav på vissa speciella integrationer (Sharepoint), en lösning för att hantera budget men även visa möjligheter för att hantera en väldigt specifik process för dem.

Som SuperOffice partner fick i-Centrum vara med i diskussionerna och komma med förslag på lösningen.

Utmaningen hos kunden är att de inte har full kontroll på vad som sker hos sina återförsäljare. Det de behövde var ett verktyg för att enkelt logga hur olika återförsäljare jobbar med deras varumärke. Enkelt utryckt, de ville ha ett verktyg för att samla in data om hur mycket yta som återförsäljarna exponerar dem i, och de ville ha detta utifrån ett historiskt perspektiv.

Återförsäljare är t.ex. Bauhaus, Freij Johnsson och bygghemma. De säljare som jobbar med återförsäljarna åker då ut till de olika butikerna, har med sig sina surfplattor och tar kort och skall då enkelt logga hur stor yta konkurrenterna har och hur stor yta de själva har.

Dessa siffror lagras och presenteras i grafer som enkelt ger en sammanställning. Det kommer även ut historiskt och man kan se en trend.

Lösningen:
Vi använde en variant av iForm för att lösa detta. Den är tillgänglig via surfplattor. Men även som en flik under SuperOffice så man kan uppdatera på båda ställen.

Användningsområden:
Bara fantasin som sätter gränsen. Alla företag som enkelt behöver något att registrera saker på flykt. Vi har en annan kund som använder en mer avancerad iForm för att hålla koll på alla sina fysiska anläggningar/butiker.

Nedan ser du hur det ser ut i iPad och desktop.

Tror du att iForm kan hjälpa dig och din verksamhet?

Kontakta oss och bolla lite idéer så ser vad för magi vi kan skapa!