i-Centrum gillar Master data solutions.

Vi vet att det är många företag som försöker få ordning på hur kunder, prospekts, leverantörer och andra relationer skall sparas och hanteras på ett smart sätt. Ett unikt ID för alla företag, oavsett system som äger det, gör att det blir mycket enklare att diskutera och relatera till informationen, och framförallt, i större koncerner kunna göra analys och rapportering mer trovärdig.

Med andra ord vi vill sy ihop våra kunders data med ett id som alla system, som behöver kan förstå och relatera till. Vi gör det primärt med våran lösning “DBlink“.

Arkitekturen i dblink bygger på att datat från Dun & Bradstreet skall både sparas, samt kunna hanteras från andra system. Vi menar att dblink kan användas som ett gränssnitt för olika system för åtkomst av ny data. Exemplet nedan visar hur DBLink ansvarar för hanteringen av datat som kommer från D&B, den sparar informationen utifrån de regler som masterdata har. Att CRM systemet antagligen är det system som primärt frågar och vill ha ny information från D&B är troligt, men det kan förstås även vara andra system. Dessutom så kan olika system vilja ha olika typer av åtkomst mot D&B´s tjänster, tex om man har ett finanssystem så är det förstås mer troligt att de söker finansiell information, kreditkontroll osv.

ex of master data

ex of master data