I-Centrum

Hos i-Centrum AB sysslar vi uteslutande med frågor som berör CRM, kundvård helt enkelt. Begreppet som sådant är väldigt omfattande, och innefattar många processer. Men egentligen är det väldigt enkelt, att alltid tänka “kunden i Centrum”. Om man utgår från det perspektivet, tror vi på i-Centrum att det finns en större chans att lyckas, i en allt tuffare värld där konkurrensen hårdnar.
Vi som jobbar på i-Centrum har alla en lång och gedigen erfarenhet om CRM. Idag är vi 20 stycken utspridda på kontoret i Göteborg, Stockholm samt Umeå.
Vi jobbar med både stora och små kunder, där de stora företagen handlar mycket om systemintegrationer. Vår utgångspunkt är CRM, och vi vill gärna ta hävstång utifrån det konceptet. Det innebär att vi gärna är med och driver, och utvecklar våra kunder där information om sälj, marknad och kundservice hanteras.