Vertikal Bokförlag

LäroMedia/LogistikTeamet erbjuder en samlad datakälla från flertalet olika källor.
Integrationen till SuperOffice erbjuder förutom orderstatistik även uppdatering av kundregister, vilket gör att underlag för rapporter och marknadsutskick håller en bra datakvalitet.

Beskrivning

Datakällor

 • Integration mellan SuperOffice och LäroMedia/LogistikTeamet mha web service
 • Flera kanaler in till LäroMedia/LogistikTeamet
 • Datat till SuperOffice hämtas från en källa

Matchning

 • Matchning sker så långt det är möjligt på
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Skolenhetskod (från Skolenhetsregistret)
  • Företagsnamn (skola etc.)
  • Kontaktpersonens namn (personen som beställt)
   • Finns inte kontaktpersonen eller företaget (skola, kommun, bibliotek etc.) i SuperOffice så skapas de upp

Teknisk lösning