Hubspot + SuperOffice integration

Använd kraften i HubSpot marketing hub för att attrahera nya leads och bygga engagemanget med existerande kunder.
Genom att hålla HubSpot och SuperOffice uppdaterade med varandras data får du bättre kontroll över hela kundresan. Marknad får mycket tydligare information om existerande kunder och säljarna får in leads direkt in i SuperOffice.

Definiera vad som är ett Sales Qualified Lead (SQL) och skapa automatiska signaler som aktiviteter och e-post till säljaren baserat på data som HubSpot ger. Skapa intressekoder i SuperOffice när t.ex. en person anmäler sig till en blogg eller fyller i ett formulär.

Kategorier: ,

Beskrivning

HubSpot integrationen är idag en lösning som vi sätter upp åt våra kunder. Det är ingen ”app” att köpa i SuperOffice AppStore.
Eftersom det är en lösning blir möjligheterna att anpassa den till vad kunden behöver och vill ha större.

Här får ni läsa om den i mer av ”standard” form.

Integrationen fokuserar sig på det du ser nedan:

kopplingen mellan hubspot och superoffice crm

 1. Det finns en synk som läser och synkar personer och företag i SuperOffice och HubSpot. Den är baserad på urval (segment) i SuperOffice. Vilket innebär att kunderna definierar vilken data de vill synka med HubSpot och låter kopplingen sköter resten.
  Detta används på olika sätt. En del vill synkronisera större mängder, medan andra vill jobba med ”kampanjer” för att få ut dessa personer till HubSpot för ”bevakning”. Vi synkar basdatat från SuperOffice till HubSpot, tex adress, kategori, bransch, titel osv.
 2. Det finns stöd för att föra över ”SQL” status. Om det finns en ”deal/affär” mot en person eller företag i SuperOffice, synkas den över till HubSpot. Man skall kunna få den information som krävs för att i HubSpot kunna värdera hur varmt ett lead är. Ju mer aktivt och intresserat ett lead är desto mer avtryck ser man HubSpot.
 3. Från HubSpot läser vi in avtrycken från punkten ovan.
  a. Formulär – om en person har fyllt i ett formulär kan integrationen koppla datat till olika flöden i SuperOffice. Först får man i konfigurationen bestämma vilka formulär som är mer betydelsefulla. Man särskiljer det genom att ”triggra” olika events i SuperOffice. T.ex. om man har ett formulär som heter jag är ”intresserad av produkt X”, då kan man konfigurera så att detta skapar:
  i. En uppdatering av en intressekod i SuperOffice.
  ii. En aktivitet i SuperOffice så att säljaren indikeras.
  iii. Ett mail till säljaren som står som ansvarig för person/företaget.
  b. Andra HubSpot verktyg som t.ex. landningssidor, bloggar osv kan också uppdatera intresse i SuperOffice.
 4. Från HubSpot kan vi även föra över ”deals” om man önskar detta.

Den här lösningen täcker en stor del av det som vi tror är viktigt. Och vill man ha andra funktioner kan vi självklart lägga på mer utifrån vad APIerna tillåter.

Processen på flödet mellan SuperOffice och Hubspot

Läs mer om Hubpsot via www.hubspot.com och SuperOffice CRM via www.superoffice.com

 

Kontakta oss för mer information: Another Hubspot Form