i-Budget

i-Budget är ett enklare verktyg för att hantera din budget och uppföljning av denna.

 

Beskrivning

Vi har under våran tid skapat en hel del referenslösningar. Ett exempel är hur vi kan skapa och hantera en budget. Vi har skapat en struktur för inmatning, där man kan låta användaren själv uppdatera och hantera budgeten, alternativt att man centralt “trycker” ut budgeten.

Primärt är budgeten kopplat till en användare, användaren kan sedan följa och jämföra prognos och försäljning mot budgeten.

Givetvis kan man även se det på ett aggregerat plan, dvs. total försäljning jämfört med prognos.