iFilter ger dig möjlighet på ett enkelt sätt att söka och filtrera ut dina ärenden på kundportalen, både för dina interna ärenden samt kundernas externa ärenden.
Verktyget är också lätt konfigurerat vilket gör att olika fält samt även datat kan modifieras utifrån användargrupper/typer av kunder

Fördelar med iFilter:

  • Snabb filtrering av ärenden baserad på status, kund och kategorisering m.m.
  • Tydlig överblick på dina samt din organisations olika ärenden
  • Baserad på SuperOffice Customer Service

DEMO