iDataRetriever

Vi har skapat en lösning som hanterar externa datakällor inne i SuperOffice. Vi publicerar alltså definierad data i egna flikar till vilken entitet som helst inne i SuperOffice och med entitet menar vi exempelvis företag, person, försäljning eller projekt. Lösningen bygger på att man definierar frågor mot databaser som man genom detta vyar in i SuperOffice. Det finns inga begränsningar på vad som kan visas. Det finns ett gränssnitt för administratörer som gör att våra kunder själva kan ställa “frågorna” som skall generera data för användarna.

Beskrivning

iDataRetriver är ett verktyg för att visa data från externa system in i SuperOffice.