QR-kod stöd för SuperOffice CRM

Skulle Ni vilja kunna triggra en process/flöde i SuperOffice baserat på QR koder? Då har vi tagit fram en lösning för Er. Qr-lösningen är primärt tänkt för att enkelt knyta an en produkt/tjänst som Ni har till SuperOffice CRM. Lösningen är väldigt flexibel när det kommer till appliceringen och kan därmed användas inom många områden (se ett par exempel nedan.) Grundfunktionen är att en QR-kod genereras utifrån en angiven länk. Vad användaren ska bemöta är helt upp till er. Den information som ges skickas till SuperOffice och kan därmed användas inom systemet.

Kategori:

Beskrivning

Exempel på användningsområden

  • Servicehantering av produkter/tjänster
  • Feedback
  • Fånga in leads eller liknande.

Scenarion

  1. Kaffemaskinen AB säljer kaffemaskiner och använder sig utav SuperOffice. Företaget önskar ha en QR-kod på sina maskiner för att underlätta för sina kunder att rapportera om fel uppstår på maskin. Vid inskanning av QR-koden förs användaren till en sida där ett formulär presenteras. Formuläret består av fält för produktinformation, kontaktuppgifter samt problembeskrivning. Produktinformation fylls i automatiskt via Qr-Koden och användaren fyller endast i kontaktuppgifter och vad felet är. När formuläret är ifyllt och skickat skapas ett ärende i SuperOffice kopplat till denna produkt. I ärendet presenteras information från det ifyllda formuläret.
  2. Varukorgen AB bedriver en e-handel och använder sig utav SuperOffice. De har en målsättning att få in fler recensioner från sina kunder. Genom att leverera en Qr-kod för varje produkt tillsammans med varan anser de nå detta mål. När kund skannar Qr-kod med mobil förs kund till en sida där recension kan göras. Efter att recensionen har skickats sparas informationen i SuperOffice. Varukorgen har valt att deras Qr-koder ska vara unika för varje modell och kan därmed ta ut statistik utifrån detta val.

Egenskaper QR

  • Storlek
  • Färg (RGB)
  • Filformat (png, jpeg, jpg, svg)

Ärende skapas automatiskt i SuperOffice

Givetvis skapas ett ärende i SuperOffice Service. Detta kan i sin tur skapa nya saker i SuperOffice, regler och funktion är enkelt att anpassa.