Ett verktyg för att hantera offerter i SuperOffice CRM på en mer anpassad nivå.

Du får tillgång till ett gränssnitt i ditt CRM där du skapar och hanterar offerter och order med flera tillval och udda regler.

Läs mer om Quote Management för SuperOffice CRM här.