SalesBoard for SuperOffice

Verktyget är en app som enkelt kopplas på till SuperOffice CRM. Färgkoder, drag and drop-funktioner m.m. gör verktyget agilt och flexibelt och sparar tid för användaren och ger kontroll.

Läs mer på www.salesboard.se

Beskrivning

SalesBoard for SuperOffice är en app för att visualisera ditt arbetsflöde i säljprocessen, dvs. vilken fas dina försäljningar ligger i. Det betyder att du enkelt kan se och visualisera vilka prospekts eller befintliga kunder som du har en affärsmöjlighet/försäljningsmöjlighet mot i SuperOffice, och hur du värderar den. Fokus ligger på vilken fas affärsmöjligheten ligger i, exempelvis om ni har bokat ett möte eller om en offert har blivit skickad. Syftet med verktyget är att förbättra uppföljningsfrekvensen så att fler affärer stängs och blir kunder. SalesBoard for SuperOffice ger dig som säljare en snabb överblick som underlättar vid planering och uppföljning av din pipeline.