Salesboard for SuperOffice

Salesboard ger dig full kontroll över din pipe genom att samla och visualisera dina affärsmöjligheter i en kanban. Du behöver aldrig lämna gränssnittet för att skapa, uppdatera och filtrera dina försäljningar.

En ögonblicksbild av dina försäljningar i en Kanban board gör det enkelt att:

 • Snabbt filtrera på datum för att se vilka affärsmöjligheter du ska fokusera på
 • Hålla din pipe uppdaterad
 • Förbättra din uppföljningsrate
 • Se hur länge en försäljning har funnits och hur länge den legat i varje fas
 • Automatiskt konvertera mellan olika valutor och visa alla försäljningar i huvudvalutan
 • Via Management View gruppera upp försäljningar baserat på användare och användargrupper

Nyckelfunktioner

 • Kanban board
 • Drag and drop mellan faser
 • Färgkodning för bättre överblick
 • Datumsortering så att äldsta försäljningarna ligger överst
 • Snabbt skapa nya försäljningar och redigera direkt i Salesboard
 • Pipelinehistorik visar hur länge en försäljning varit i varje fas
 • Management View ger säljchefen överblick över säljare och säljgruppers försäljningar
 • Kopiera försäljningar (inklusive offertrader)
 • Valutakonvertering gör att alla försäljningar visas i huvudvalutan oavsett vilken valuta de är registrerade i
 • Egen sida för att se sålda, förlorade och uppskjutna affärsmöjligheter