Surveys for CRM

Surveys for CRM är en lösning för att enkelt komma igång med enkla enkäter, kundundersökningar och annat där man vill få synpunkter på något. Det kan vara produkter, en tjänst man genomfört eller tillhandahåller, eller rent utav det klassiska, ett bemötande via t.ex. kundtjänsten.

i-Centrum har byggt en enkel plattform för att strukturerat få in en lösning för enkäter och undersökningar. Det innebär att man enkelt kommer igång och att det finns färdiga mallar och gränssnitt för uppföljning och analys av det resultat som kommer in.

Beskrivning

Tekniska krav/avgränsningar
Plattform
Online (kräver teknisk genomgång)
On-site
Krav på SO version : version 7 och uppåt

Kräver SuperOffice Service (CS)