Vi är glada att äntligen släppa Salesboard till SuperOffice online samt SuperOffice on-site. Saleboard är ett verktyg för att visualisera och arbeta med dina försäljningar, dvs din pipe. Salesboard underlättare förståelsen för vilka affärer du arbetar med, i vilken fas de så att användarna inte missar något, och kan fokusera på dom affärer som bör prioriteras.

Kolla gärna på videon för att se hur den fungerar, men även via http://www.salesboard.se