SuperOffice integration till olika telefonisystem

Ge dina kunder den bästa telefonupplevelsen genom att ha full överblick över kunden du pratar med.

Användargrupper

Det finns två primära användargrupper som har behov av en telefoniintegration i sitt CRM system.

Sälj

För säljkårer som har höga volym av utgående samtal oavsett om det är för att boka möten eller för att generera sälj. En fungerande integration mellan CRM och telefonisystem är viktig för att processen skall flyta på effektivt.

Integrationen till SuperOffice ger möjlighet att mäta resultat och prestation, planera uppföljningar samt skapa urval baserade på olika kriterier säljaren sätter efter varje samtal.

Kundtjänst

Generellt hanterar kundtjänstmedarbetare en blandning av inkommande och utgående samtal.

Firstline-supporten får oftast höga volymer av inkommande samtal där effektivitet är viktigt och därmed behöver ett system som automatiskt tar fram rätt kundinformation från om den som ringer in från CRMet istället för att kundtjänstmedarbetaren skall söka upp informationen manuellt.

Nedan är ett exempel på vad man kan få automatiskt när någon kund ringer in.

System som vi har byggt SuperOffice CRM kopplingar till:

Så länge ett telefonisystem har ett modernt API kan vi enkelt integrera och bygga koppling mot.
Nedan är system vi har hittills integrerat till SuperOffice.

Kontakta oss om du behöver mer information om att sätta upp en koppling mellan ditt SuperOffice CRM och telefonisystem.