Business Analyze är en molnbaserad Business Intelligence plattform. Det kan hjälpa företag att mäta prestation, följa affärsutvecklingen, enklare att fatta databaseradebeslut samt ger en bättre förståelse om kundernas beteende.

Plattformen är byggd för att företag ska kunna snabbt och smidigt läsa av data och göra ett mycket effektivare analysarbete i jämförelse med om man använder kalkylblad.

Eftersom företag i oavsett storlek har stora mängder av data i sina CRM system, ERP system och andra molnbaserade system blir det högre krav på analysverktyg.

I de flesta fallen är kalkylblad inte effektiva längre.

 • Det är för mycket data för att kunna hantera med kalkylblad.
 • Det blir för komplexa uträkningar.
 • Tar för mycket tid att få fram rätt information.

Beslutsfattare vill ha nya sätt att läsa av och nyttja data på samt förbättra företagsprestation.

Det är här Business Analyze kommer in i bilden.

Genom att integrera Business Analyze till ditt CRM får du grafer och rapporter baserade på din CRM data genererade automatisk för att du ska snabbt kunna analysera och få tydligare insyn om företagets prestation samt utveckling regelbundet.

Ställer du in KPI:er blir det enklare för dig att hitta förbättringspunkter och vägleda din arbetsgrupp åt rätt riktning.

Vad är relevant för dig att mäta?

Fokuserar du på övergripande delar av verksamheten vill du troligtvis hålla koll på:

 • Inkomst & vinst 
 • Aktiviteter som leder till resultat
 • Processer och deras effektivitet.

För en säljdriven beslutsfattare är det mer relevant att mäta saker som:

 • Prognos på affärsmöjligheter 
 • Säljcykeln 
 • Kunder med högst tillväxtmöjligheter
 • Marginaler

Business Analyze kan snabbt och på ett detaljerat sätt ta fram den informationen du vill ha.

Du kan läsa av och mäta data mellan olika avdelningar som sälj, finans, kundtjänst och marknad, samt mot data från andra system som du kan integrera till.

Fyra huvuddelar i plattformen är

 • Spåra mål
 • Dashboards
 • Självservice analysverktyg
 • Delning med kollegor

Dessa delar kan kombineras för att du ska omedelbart kunna få data om allt som pågår i din verksamhet. Kollegorna kan få tillgång till information baserat på deras roll och användarrättigheter.

Du kan även välja att visa data i realtid på storskärm och mobila enheter för alla medarbetare för att skapa transparens och öka motivation.

i-Centrum AB arbetar med och stöttar flera organisationer med att läsa av och hantera affärsdata för att kunna öka sina resultat.
Läs mer om hur vi kan hjälpa er med Business Intelligence.