iEvent

iEvent ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt automatisera eventanmälningar. All kommunikation och information dokumenteras av systemet vilket ger dig mer tid till att marknadsföra och fylla eventet med deltagare. Genom att använda dig av iEvent vid ditt event:

  • Sparar du tid då du inte behöver administrera anmälningar
  • Ger du dina deltagare en enkel och snabb registreringsprocess
  • Får du en bra överblick på eventet så du ser vad som har gjorts och vad som behöver göras
  • Kan du enkelt följa upp på vilket event deltagaren deltagit i

Nyckelfunktioner

  • Eventsidan uppdateras automatiskt när eventkatalogen skapas
  • Anmälningarna samlas och organiseras automatiskt
  • När eventet är full stängs anmälan per automatik
  • Urval baserat på eventdeltagare på historiska event

Automatisera eventanmälningar och spar tid

iEvent!