Sharepointkoppling

Med i-Centrums Sharepoint koppling kan du knyta ihop SuperOffice med övriga organisationen. Vi har en spegling av dokument ifrån Sharepoint direkt in till Företag/Försäljning/Projekt i SuperOffice. Detta betyder att du kan skapa/redigera dokument i Sharepoint direkt ifrån SuperOffice. Det finns också möjlighet att skapa upp sharepoint ytor automatiskt när man tex skapar en försäljning eller projekt. Vi kan även automatiskt skapa en mappstruktur för att underlätta det administrativa arbetet tex om vi skapar ett projekt i SuperOffice så skapas automatiskt mapparna: Ekonomi, Resurser, Avtal, Logistik osv, så att du är redo att börja arbeta direkt.

Det finns även möjlighet att skräddarsy lösningen efter era behov tex: att alla dokument ska finnas i SuperOffice under tiden en försäljning är öppen, men när den sätts som ”såld” ska samtliga dokument flyttas över och förvaltas vidare i Sharepoint.

Nyckelfunktioner

  • Sharepoint

  • Automatiskt mappstruktur

  • Dokument

Gör Sharpointdokument tillgängliga i SuperOffice

Sharepointkoppling!