Tidrapportering

Underlätta dina medarbetares vardag genom att låta dem tidrapportera direkt i SuperOffice. Vi tillhandahåller ett gränssnitt där medarbetaren kan registrera all sin tid och du kan få en enkel överblick på rapporteringen. Rapporterna du får fram från detta kan du använda för att skicka fakturaunderlag till dina kunder.

Nyckelfunktioner

  • Tidrapportering mot aktiviteter, ärenden och/eller projekt i SuperOffice
  • Uppföljning och sammanställning av tid per medarbetare
  • Sammanställning av faktureringsunderlag till kunder
  • Möjlighet till integration med ERP-system

Tidrapportera direkt i SuperOffice

Tidrapportering!