Vertikal – Bokförlag 

LäroMedia Bokförlag är ett distributionsföretag i bokbranschen som erbjuder sina kunder en samlad datakälla över orderstatistik från flertalet kanaler. i-Centrum har tillsammans med Läromedia Bokförlag utvecklat en integration till SuperOffice som erbjuder förutom orderstatistik, även uppdatering av kundregister, vilket gör att underlag för rapporter och marknadsutskick håller en bra datakvalitet.

Nyckelfunktioner

  • Integration mellan SuperOffice och LäroMedia/LogistikTeamet via webbservice
  • Flera kanaler in till LäroMedia/LogistikTeamet
  • Datat till SuperOffice hämtas från en källa
  • Automatisk uppdatering av kundregister
  • Import av försäljningsstatistik