Chat system integration to SuperOffice CRM

Chattintegration

Genom att integrera SuperOffice med ditt chattsystem får du bättre kontroll över kunden du chattar med. Vi ger dig möjlighet att visa upp tidigare ärenden och kundinformation om kunden du chattar med. Du har också möjlighet att arkivera avslutade chattar i SuperOffice, vilket kompletterar din helhetsbild av kunden i SuperOffice.

Nyckelfunktioner

  • Uppslag av kund mot SuperOffice kundbas
  • Uppslag baserat på uppgifter kunden fyller i vid start av chatt
  • Visar upp kundens uppgifter och tidigare kontakter
  • Registrera ärende mot rätt kund automatiskt
  • Arkivera chattar mot rätt kund i SuperOffice