Salesboard

Salesboard ger dig full kontroll över din pipe genom att samla och visualisera dina affärsmöjligheter i en kanban. Du behöver aldrig lämna gränssnittet för att skapa, uppdatera och filtrera dina försäljningar.

Nyckelfunktioner

 • Kanban board

 • Drag and drop mellan faser
 • Färgkodning för bättre överblick
 • Datumsortering så att äldsta försäljningarna ligger överst

 • Snabbt skapa nya försäljningar och redigera direkt i Salesboard

 • Pipelinehistorik visar hur länge en försäljning varit i varje fas
 • Management View ger säljchefen överblick över säljare och säljgruppers försäljningar

Få kontroll på din salespipe

Salesboard!

En ögonblicksbild av dina försäljningar i en Kanban board gör det enkelt att

 • Snabbt filtrera på datum för att se vilka affärsmöjligheter du ska fokusera på
 • Hålla din pipe uppdaterad
 • Förbättra din uppföljningsrate
 • Se hur länge en försäljning har funnits och hur länge den legat i varje fas
 • Automatiskt konvertera mellan olika valutor och visa alla försäljningar i huvudvalutan
 • Via Management View gruppera upp försäljningar baserat på användare och användargrupper

Samla alla affärsmöjligheter i en kanban

Salesboard!

 • The app is automatically added to SuperOffice CRM
 • Next time you log in to SuperOffice CRM Online, the ActivityBoard navigator button and web panels will be available and ready to use
 • This app is priced at €7 per user per month
 • The number of users for this app is independent of the number of your users for SuperOffice CRM Online
 • Payment is made by invoice, with a 12-month subscription in advance
 • You agree to our general privacy terms on this page: i-Centrum Privacy
 • All SuperOffice user plans.
 • i-Centrum will store information about your SuperOffice online account to be able to send an invoice.
 •  We will store the SuperOffice user_id for each user that uses the app.