Epicor iScala

Genom att integrera SuperOffice med iScala är det möjligt att nyttja relevant information så att användaren slipper växla mellan respektive system. Kunder som bearbetas i SuperOffice synkas smidigt över till iScala så att rätt uppgifter finns för fakturering. När fakturan sedan skickas till kund, synkas även en kopia till SuperOffice som sedan visas på respektive kundkort. För att få en bättre överblick i SuperOffice finns det möjlighet att skapa vyer av i stort sett vilken information som helst från iScala som sedan visas på flikar i lösningen. Exempel på vyer kan vara översikt av fakturering, orderstock, maskinpark, artikelhistorik osv.

Nyckelfunktioner

  • Synk/Kundöverföring, för överföring av kunder från SuperOffice till iScala
  • Exchange/Data från iScala, uppsättning vyer i iScala-databasen som sedan visas i SuperOffice
  • Dokument från iScala till SuperOffice
  • Lookup funktion i iScala som hämtar uppgifter relaterade till kontakter i SuperOffice

Kundöverföring SuperOffice till Epicore iScala

Epicor iScala!