Kompetens

Ge din verksamhet det stödet som behövs för att anpassa och effektivisera era CRM processer.

Genom att identifiera och impementera rätt verktyg och lösningar hjälper vi er framåt.

Digital Marknadsföring

Hur kan marknadsavdelningen och försäljningen jobba som ett team? Vi hjälper er identifiera och nyttja rätt kanaler för att väcka intresse och generera relevanta leads, sen anpassa och integrera processen så att ni kan värdera era leads och ge rätt person ansvaret att driva affären vidare.


Kontakta oss

Försäljning

Försäljning är nyckeln till er lönsamhet, men också den svåraste processen att bemästra ur ett CRM perspektiv. Komplexa processer leder ofta till nedsatt användande av CRMet. Genom lång erfarenhet och förståelse av helhetsperspektivet och med hjälp av både standardapplikationer och kundanpassade lösningar har vi möjligheten att genomarbeta hela processen för att korta ner säljcykeln, öka hitraten och säkerställa att budgeten uppnås.


Kontakta oss

Kundtjänst

En väl fungerande kundtjänst är grunden till ett starkt varumärke – snabba svarstider, korta processer och enkla kommunikationsvägar leder till att du kommer närmare kunden. Det som ska upplevas enkelt för kunden är ofta en oerhört komplex process i bakgrunden. i-Centrum är experter på att sätta upp processer och verktyg för att göra detta arbete enklare!


Kontakta oss

Business Intelligence

Långsiktig framgång bygger på att analysera verksamheten idag för att ta klokare beslut imorgon.
Med rätt verktyg och partners hjälper vi dig att få översikt av affärsdata, se samband mellan era nyckeltal och skapa möjligheten att ta datadrivna beslut. Informationen sitter du redan på – vi ser till att du kan nyttja den bättre.


Kontakta oss

Låter det spännande?

Tillsammans kan vi nå bättre resultat!


Kontakta oss