i-Centrum jobbar primärt inom CRM, som vi tycker består av fyra olika områden!

Marknadsföring, försäljning, kundservice samt BI/beslutsstöd.

Vi har  människor som kan prata om vilka strategier och verktyg som fungerar för att få kontroll över marknadsföringen. Hur jobbar ni med inbound och outbound, hur konverterar ni leads? Att underlätta för säljarna att stänga affärer är ju en klassiker. CRM systemet har alltid varit kärnan i det arbetet. Kundservice blir allt viktigare, och det märker vi hos våra kunder. Det är en otrolig konkurrensfördel att vara duktig här. Att överleverera en aning mot kundernas förväntan inom kundservice gör att de sällan lämnar och Er churn minskar dramatiskt.

BI/Beslutsstöd är inte bara superkul, det är en förutsättning för att förstå sambanden och ta korrekta beslut, därför är detta en viktig del i vår verksamhet.

Marketing

i-Centrum hjälper dig att jobba med konverteringen av leads. Vi kan och jobbar med flera olika kanaler och system!

To spread your words, and to generate interest, that should be converted to qualified leads. We work with different channels and systems to help you.

Hur kan marknadsavdelningen och försäljningen jobba som ett team? Vilka kanaler använder Ni för att väcka intresse? Hur och var genereras Era leads? Hur värderas dessa, och vem tar ansvar för dom, dvs hur ser processen ut?

Sales

i-Centrum hjälper sina kunder att jobba mer strukturerat med sina säljprocesser.

How does your sales process work? How does your company handle and qualify sales opportunities?

Hur hanterar ni era säljprocesser och relaterar till er budget? Vart registrerar ni vilken fas försäljningen ligger i? Var registrerar ni vilka kontaktpersoner ni kontaktat? Vad händer om en säljare slutar och börjar arbeta för en konkurrent?

Customer Service

i-Centrum hjälper sina kunder att utveckla sin kundservice genom system och processer.

How do the customers experience your service and support? Customer churn is very expansive, and good customer service is key to avoid this.

Hur ökar ni chanserna till att färre kunder lämnar ert företag till förmån för en konkurrent? Hur urskiljer ni er mot era konkurrenter? Idag är bra kundvård = snabb och korrekt kundservice.

BI - Analytics

i-Centrum hjälper sina kunder med att förstå och relatera till måltal och analys.

To take decisions, you need to understand the business. Pictures says more then 1000 words, that is why dashboards are so powerful!

För att förstå verksamheten jobbar vi förstås också mycket med analys, dvs business intelligence (BI), vi tycker det är en förutsättning för att förstå sambanden, och därmed ta korrekta beslut.

MARKNADSFÖRING

Vad är marknadsföring? Många har kanske läst klassikern Marketing Management ( 4P ) av Philip Kotler. Även om det som sades då fortfarande är relevant så har saker i allra högsta grad förändras. Förutom att uppdateringar har kommit till där det pratas om 5P, 7P och i vissa fall 8P är även digitaliseringen en stor och viktig fråga i dagens marknadsföring.

Reagerar Ni på termer som:

  • Marketing automation
  • Lead Nurturing
  • Lead management
  • Lead generation
  • Marketing strategy/plan
  • Channel strategy
  • Customer experience
  • Social CRM

Är ni nyfikna? Saknar ni ett samband mellan dessa ord och Er vardag? Kan/bör ni nyttja något av det här? Om ja, på vilket sätt?

Vi på i-Centrum gillar att prata om det här, men vi tar det gärna några steg längre och kopplar ihop det med CRM och verksamhet. För bäst resultat bör både sälj och marknad arbeta mot samma mål.

Vi tycker att processen är viktig och vill skapa ett tydligt samband i hur man jobbar med marknad för att sedan låta sälj ta över och driva leads till mål.

Bilden är enkel. Marknad gör en stor kampanj och skapar massa ”damm”, sälj står redo för att hantera det på ett bra sätt. Båda delarna är viktiga för varandra.

Ni får nöjdare kunder och leads och en stor möjlighet att skapa ett utmärkt första intryck efter varje kampanj.

För att sälj ska kunna vara delaktiga och kunna bearbeta det som marknad skapar fram behöver de en tydlig plan med process, tid och resurser. Enklaste sättet att utföra ett sådant plan är att använda ett komplett CRM system där en säljare kan följa upp med kontakter och företag, hantera kalender, aktiviteter, dokument, kundkontakt, anteckningar m.m.

Då kan marknad använda olika kanaler som t.ex. webbplats, sociala medier och events för att få fram leads och ”värmer” upp och säljkvalificerar dem med hjälp av e-postmarknadsföring och market automation i verktyg som eMarketeerHubSpot, MailChimp, m.fl.

Och är CRM systemet in kopplat i processen kan säljavdelningen ta över på ett smidigt sätt.

Kunder

i-Centrum jobbar långsiktigt med sina kunder och utvecklar deras CRM. I vissa fall har vi över 15 års historik med enskilda kunder. Det är gärna så vi vill jobba, att utveckla CRM är ett partnerskap, det tar tid, och det behövs tålamod. Men med tydliga mål och ambitioner och förstås resurser så når man sina mål tillslut.