Kundenkät

Få koll på vad era kunder tycker om er med hjälp av kundenkäter. Genom att fråga kunderna vad de tycker efter kontakt med er får ni bättre kontroll på era styrkor och svagheter och kan kontinuerligt förbättra er service framöver. Vi skräddarsyr enkäter efter ert behov och sammanställer resultatet visuellt i dashboards. Ni själva bestämmer i vilka lägen enkäten ska skickas ut, till vilka kunder och hur ofta.

Nyckelfunktioner

  • Automatiskt utskick av kundenkät
  • Skräddarsytt regelverk för utskick enligt era önskemål
  • Design av egen enkät eller länk till extern tjänst för enkät
  • Sammanställning av resultat i dashboards
  • Export av resultat till excel

Få koll på vad dina kunder tycker

Kundenkät!